Βιογραφικό

Βιογραφικό

Έλενα Ελένη Καούρη: Γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Αποφοίτησε από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Καναλλακίου Πρεβέζης με γενικό βαθμό ” Άριστα”. Ολοκλήρωσε με επιτυχία 8ετή κύκλο σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και 6ετή κύκλο σπουδών στη Γερμανική Γλώσσα και κατέχει στοιχειώδεις γνώσεις και στους Η/Υ.

Πέτυχε στη Φιλοσοφική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ολοκληρώνοντας τις πανεπιστημιακές της σπουδές εντός τεσσάρων ετών και με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς».

Στη συνέχεια παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα. Το 2011 άνοιξε το φροντιστήριο “η γνώση”, όπου εκεί ο προγραμματισμός, η μεθοδικότητα και η απόλυτη προσωπική διδασκαλία των μαθημάτων θεμελιώνουν μια ουσιαστική φροντιστηριακή παιδεία και οδηγούν τους μαθητές της στην πλήρη γνώση των θεωρητικών μαθημάτων και στην άριστη προετοιμασία για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.